fbpx

Card de Fidelitate

REGULAMENTUL PROGRAMULUI “CARD DE FIDELITATE”

1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI

Organizatorul promoției “CARD DE FIDELITATE” este S.C. DERMA HEALTH & BEAUTY S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5473/23.04.2018, având CUI RO39225300, cu sediul  social în București, str. Maica Domnului, nr. 4,  sector 2, denumit în continuare Organizator.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfașurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceiași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 48 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Programul de fidelitate va fi relansat începand cu luna ianuarie 2024 și are durata nedeterminată. Organizatorul S.C. DERMA HEALTH & BEAUTY S.R.L are dreptul să hotărască în orice moment încetarea programului de fidelitate.

 

3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

La această Campanie promoțională poate participa orice persoană fizică, de orice vârstă, cu domiciliul/reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare “Participanți”)

Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

La programul de fidelitate se poate participa cu orice achizitie de servicii disponibile in cadrul clinicii, prin completarea si semnarea consimtamantului electronic si obtinerea gratuita a cardului de fidelitate. Formularul de inscriere este accesibil in vederea completarii in format electronic in cadrul clinicilor medicale DermaBeauty. Participantul este obligat sa completeze in totalitate formularul de inscriere, cu date reale. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Formularul de inscriere nesemnat de catre participanti in campurile marcate pentru semnatura sau formularul de inscriere continand date incomplete nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea acordarii cardului si participarea la programul de fidelitate.

S.C. DERMA HEALTH & BEAUTY S.R.L. își rezervă dreptul de a dezactiva orice Card de fidelitate după o perioadă de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit încalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. În cazul în care Cardul de fidelitate este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit gratuit cu un nou Card de fidelitate. Reemiterea se va efectua la cererea titularului, în clinica medicala în care a fost emis, numai prin prezentarea actului de identitate în original. Valabilitatea punctelor expira dupa 12 luni de nefolosire

 

4. VALABILITATEA ȘI UTILIZAREA CARDULUI DE FIDELITATE

Cardul de fidelitate este valabil si poate fi utilizat doar in cadrul clinicilor DermaBeauty, numai de catre posesorul sau. Pentru fiecare produs sau serviciu achizitionat in clinica DermaBeauty, participantul va primi un numar de puncte bonus. Pentru a intra in posesia cardului de fidelitate trebuie realizat un consum initial de minim 1500 lei.

Regula de calcul este urmatoarea: suma totala platita / 2000. Exemplu: pentru un tratament/procedura în valoare de 2500 lei, participantul va primi 1.25 puncte bonus, pentru un tratament/procedura în valoare de 3560 lei, participantul va primi 1.78 puncte bonus, etc. Valoarea unui punct acumulat este de 100 lei. Punctele se noteaza pe cardul fizic cat si in sistemul intern al clinicii, iar Participantul le poate valorifica oricând dar nu mai tarziu de sfarsitul anului calendaristic in care au fost generate, optând pentru achiziționarea unui serviciu afișat în lista de prețuri. Totalul rezultat in urma punctelor folosite se rotunjeste la valoarea cea mai mica (de exemplu 19.9 puncte = 19 puncte in momentul utilizarii lor). Pentru procedurile sau tratamentele pentru care se vor utiliza punctele de discount, nu se vor acorda puncte aditionale de bonificatie in ziua folosirii lor. Aceasta oferta nu se cumuleaza cu alte oferte sau promotii active.